I Køge Arbejdsgiver Netværk er vi en bred skare af lokale erhvervsfolk, der arbejder for at sikre gunstige vilkår for erhvervslivet i Køge kommune – for de etablerede virksomheder og for iværksætterne. Deres vækst og udvikling er vores fokus.

For Køges virksomheder er det essentielt, at vi har en velfungerende, smidig og sammenhængende infrastruktur, der skaber de mest gunstige transportbetingelser. Det skal være let og hurtigt for bl.a. medarbejdere at komme til og fra arbejde, for kunder at besøge Køges virksomheder og butikker og ikke mindst for varer og produkter at komme nemt til og fra Køge.

Køge kommune er midt i en stor transformation, hvor ny jernbane, nyt supersygehus, ny havn, ny bydel i Køge Nord og ikke mindst Køge Kyst-projektet alle kræver større investeringer i infrastruktur. Og vigtigst af alt skal den nye infrastruktur kædes naturligt sammen med den eksisterende infrastruktur i Køge.

Alt dette koster mange penge. Samtidig er det i en tid, hvor Køge kommune i forvejen er presset på økonomien. Det kan bestemt også være fornuftigt at passe på pengene, men det bekymrer os, at det er infrastrukturen, som står for skud.

Det er nu, Køge kommune har chancen for, at flere virksomheder og borgere ønsker at etablere sig i Køge. Det er derfor altafgørende, at infrastrukturen fungerer optimalt i en by som vores. Vi kan kun opfordre parterne omkring budgetforliget til at holde fokus på at sikre en smidig infrastruktur, for det er ad den vej, at vi sikrer effektiv drift og fortsat vækst og udvikling.

Et aktuelt eksempel er underføringen ved Teaterbygningen, som skulle have stået klar til næste år – i 2019. Det var tanken, at salget af byggegrunde skulle finansiere underføringen, men midlerne er ikke til det. Situationen er nu, at Køge Kyst ikke har en løsning på finansieringen og dermed heller ikke en løsning på færdiggørelsen.

Nu ser det ud til, at der vil gå flere år, før den længe ventede underføring er færdig. Til fortsat gene for virksomheder og restaurationer på havnesiden og for de nye boligejere på Søndre Strand. Byen og Søndre Havn er ikke forbundet, som ellers var et af de primære kongstanker ved hele Køge Kyst-byggeriet.

I DI’s årlige 2018-undersøgelse af erhvervsklimaet i 93 danske kommuner ligger Køge på en samlet 33. plads – målt på en række forskellige parametre. Det interessante er, at hvad angår infrastruktur og transport ligger vi helt i top på en 2. plads. Vi skal være ambitiøse og fastholde denne flotte placering, for vi har simpelthen ikke ”råd” til ridser i lakken. Køge skal fortsat være en attraktiv by og kommune – og her spiller en god infrastruktur en altafgørende rolle.

Søren Evald Jensen, formand

Køge Arbejdsgiver Netværk

Scroll to Top