Kom tæt på den lokale udvikling

Meld dig ind i Køge Arbejdsgiver Netværk og kom tæt på de fora, hvor den lokale udvikling på arbejdsmarkedsområdet bliver formet og hvor din mening kan få indflydelse.
 
Den 9. juni 2005 blev Køge Arbejdsgiver Netværk etableret med baggrund i DA’s centrale bestyrelses beslutninger om en række markante ændringer af rammerne for DA-fællesskabets virke. Ændringerne indebar bl.a., at de daværende DA-Regioner med dertil knyttede sekretariatsbetjening blev afviklet med udgangen af 2005. Det lokale tværfaglige arbejde kunne dermed have været tabt og mere end 75 års indflydelsesarbejde risikerede at smuldre. Køge Arbejdsgiver Netværk har sikret den fortsatte lokale indflydelse.
 

Hvem kan blive medlem?

Foreningen optager enhver virksomhed med virke og adresse i Køge Kommune.
 

Formålet med Køge Arbejdsgiver Netværk

  • at styrke sammenholdet blandt arbejdsgiverne på tværs af brancher
  • at medvirke til lokal interessevaretagelse og dialog med Køge Kommune
  • at være den naturlige samarbejdspartner for Køge Kommune og LO
Køge Arbejdsgiver Netværk er et lokalt supplement til de centrale arbejdsgiverorganisationer, som konstruktivt og effektivt kan sikre en god indflydelse på udviklingen i Køge Kommune. Køge Arbejdsgiver Netværk samarbejder med andre lokale erhvervsorganisationer.
 

Kontingent

Det årlige kontingent udgør kr. 1.500,00 pr. virksomhed. Køge Arbejdsgiver Netværk har i dag 95 medlemsvirksomheder.
 
Det anslås at disse i alt har mere end 2500 medarbejdere og en lønsum på mere end 675 mio. kr.

Foreningens arbejde

Foreningens arbejde udmønter sig primært i den løbende arbejdsgiverrepræsentation i lokale råd, nævn og udvalg.
Derudover afholder vi arrangementer for medlemmerne 2-4 gange årligt f.eks. i form af fyraftensmøde på en medlemsvirksomhed, hvor der både er fagligt indhold og socialt samvær, så der er tid til at netværke. Desuden er Køge Arbejdsgiver Netværk anpartshaver i Radio Køge.
 
Bestyrelsens arbejde består i at følge de politiske udvalgs arbejde, behandle løbende sager og overvåge den lokale udvikling i forhold til arbejdsgiverinteresse.