JO STØRRE FÆLLESSKABET ER, JO STÆRKERE ER DET

Meld dig ind i Køge Arbejdsgiver Netværk og kom tæt på de fora, hvor den lokale udvikling på arbejdsmarkedsområdet bliver formet og hvor din mening kan få indflydelse.

Formålet med Køge Arbejdsgiver Netværk

At styrke sammenholdet blandt arbejdsgiverne på tværs af brancher, og at medvirke til lokal interessevaretagelse og dialog med Køge Kommune samt at være den naturlige samarbejdspartner for Køge Kommune og LO.

Et stærkt netværk

Styrker sammenholdet blandt arbejdsgiverne på tværs af brancherne

Dialog med det offentlige

Vi medvirker til interessevaretagelse og dialog i Køge Kommune.

Du er velkommen

For alle virksomheder i Køge Kommune.

Om os

Bestyrelsen er folk, der også er repræsenteret i Connect Køge , Køge Erhvervsudviklingsråd og med direkte linjer ind i det politiske miljø på Køge Rådhus. Derved sætter vi vores aftryk (og dit aftryk) på de sager og beslutninger, der fremmer erhvervslivet og virksomhedernes interesser.

Som medlem af Køge Arbejdsgiver Netværk er du med til at bestemme og sætte dit aftryk på beslutningerne i Køge.

 
Vil du være med til at bestemme i Køge?
Er infrastrukturen er god nok?
Hvad med underføringen?
Udformningen af den nye erhvervspolitik?
 
Scroll to Top