Om Køge Arbejdsgiver netværk

Om os

Den 9. juni 2005 blev Køge Arbejdsgiver Netværk etableret med baggrund i DA’s centrale bestyrelses beslutninger om en række markante ændringer af rammerne for DA-fællesskabets virke. Ændringerne indebar bl.a., at de daværende DA-Regioner med dertil knyttede sekretariatsbetjening blev afviklet med udgangen af 2005. Det lokale tværfaglige arbejde kunne dermed have været tabt og mere end 75 års indflydelsesarbejde risikerede at smuldre. Køge Arbejdsgiver Netværk har sikret den fortsatte lokale indflydelse.

Kender du KAN i Køge? 

KAN ER forkortelsen for Køge Arbejdsgiver Netværk.

Vi har ca. 100 medlemsvirksomheder og en aktiv bestyrelse, der arbejder for at sikre de bedste betingelser for vækst og udvikling i virksomhederne i Køge kommune.

Hvordan sikrer vi virksomhedernes vækst og udvikling?

Vi sidder med omkring bordet – sammen med vores lokalpolitikere og nøglepersoner i erhvervslivet. Blandt andet har vi formandsposten i KEUR (Køges Erhvervs- og Udviklingsråd), hvor vi har jævnlige status- og arbejdsmøder med Marie Stærke og repræsentanter fra Køges detailhandel, håndværk, entreprenører og Connect Køge .

De direkte linjer til det politiske miljø og det generelle erhvervsliv betyder, at vi kender til udfordringer og muligheder – også før de er en realitet.

Den viden og indsigt kommer vores medlemmer tilgode

Som medlem af KAN får du naturligvis også adgang til vores netværk og arrangementer. To - fire gange om året har vi arrangementer, der giver dig inspiration, viden og indblik. Det er sædvanligvis en bred pallette af motiverende foredrag, engagerede lokalpolitikere i debat og spændende netværk – ofte afsluttet med middag og tid til personlig networking.

Bestyrelsen er folk, der også er repræsenteret i Connect Køge , Køge Erhvervsudviklingsråd og med direkte linjer ind i det politiske miljø på Køge Rådhus. Derved sætter vi vores aftryk (og dit aftryk) på de sager og beslutninger, der fremmer erhvervslivet og virksomhedernes interesser.

Som medlem af Køge Arbejdsgiver Netværk er du med til at bestemme og sætte dit aftryk på beslutningerne i Køge.

Vil du være med til at bestemme i Køge?
Er infrastrukturen god nok?
Hvad med underføringen?
Udformningen af den nye erhvervspolitik?

”Vi styrker sammenholdet blandt arbejdsgiverne på tværs af brancherne“
Læs mere 

MEDLEMMER

”Bestyrelsen er valgt af medlemmerne. Den håndterer den overordnede strategiske ledelse og udstikker retningslinjer “
Læs mere 

BESTYRELSE

” Vedtægterne er de regler, der beskriver hvordan foreningen drives. Der står fx. foreningens navn, formål, ledelse, generalforsamling m.v.

Læs dem her 

VEDTÆGTER

Scroll to Top