Byg kombiterminal – og fjern godstrafik fra motorvejen

Spørger man Køges erhvervsfolk og politikere, så er vi enige. Det nuværende forslag om en Ring 5 …. Ja, det er vist kørt af sporet.

Der er en anden og langt mere oplagt løsning, som både sikrer en smidig afvikling af trafikken og mindsker belastningen på miljøet. Løsningen er at opføre en kombiterminal ved STC, Skandinavisk TransportCenter ved Køge Nord.

En kombiterminal vil gøre det muligt at flytte gods fra lastbiler til jernbanevogne og den anden vej rundt. Det betyder, at al den tunge godstrafik, der f.eks. kommer fra Tyskland, ikke skal trille videre i køen og belaste trafikken fra Køge og nordpå, men i stedet kan fortsætte sin rejse via det jernbanenet, der allerede ligger klar.

Med en kombiterminal udnytter vi de muligheder og de anlæg, der allerede eksisterer. For eksempel med STC, der er som ét stort motorvejskryds – med kontaktpunkter mod nord, syd, vest og øst. Flere analyser bakker også op om Køge som en gunstig placering for en kombiterminal, netop fordi flere motorveje, jernbanen og Køge Havn mødes i ét stort trafikalt samlingspunkt.

Klimavenlig løsning En kombiterminal vil være en god løsning for miljøet.

Den tunge lastbilstrafik vil blive fjernet fra motorvejen og godset omlastet til jernbanevogne, der kan fragte gods med langt mindre belastning af miljøet. Det er derfor en klimavenlig løsning, der også er helt i tråd med Danmarks grønne dagsorden.

Plads til private bilister Det vil også være en god løsning for de mange private bilister, der benytter motorvejen i nordgående retning – f.eks. de mange, der dagligt pendler mellem bolig og job. Det kræver bestemt en stor portion tålmodighed, for køen er ofte lang. Ved at fjerne meget af godstrafikken fra motorvejen bliver der ganske enkelt mere plads til privatbilismen.

Med Supersygehuset og den store vækst i antallet af virksomheder i Køge vil den ekstra plads på motorvejen også tilgodese den ekstra trafik, som må forventes som konsekvens af Køges rivende udvikling og vækst.

20 år ud i fremtiden At etablere en Ring 5, der som forslag skal gå fra Køge og vest om København for at forbindes med Frederikssundsmotorvejen, giver også meget lidt mening på den lange bane.

Hvis man fremdaterer tallene for trafikbelastningen, vil man (nok ikke overraskende for nogen) se, at både den private transport og godstransporten stiger markant. Så forslaget om en Ring 5 kan måske fungere i de næste 10 år, men hvad om 20 år?

Opfordring til Christiansborg Vi skal finde og vedtage en løsning, der er langtidsholdbar, og som også fungerer i en årrække ud i fremtiden. Og her vil en kombiterminal være svaret på alle vores trafikale bønner. Det er vi enige om lokalt, men nationalt er der stadig overvejelser i gang. Vi kan kun opfordre den nye regering og vores transportminister til at overveje og opveje de mange fordele ved en kombiterminal ved Køge.

Hos Køge Arbejdsgiver Netværk arbejder vi for vores mange lokale medlemsvirksomheder og hjælper til at fastholde og fortsat udvikle de bedste betingelser for Køges erhvervsliv. Og her spiller den gode infrastruktur, der også tilgodeser miljøet og bæredygtigheden, en central rolle. Derfor er vores stemme vigtig – også i denne sag.

Søren Evald Jensen, formand

Køge Arbejdsgiver Netværk

www.k-a-n.dk