Tid til tjek

I 2013 vedtog Køge Kommune en udbuds- og indkøbsstrategi. Her fem år senere synes vi, at det er tid til et eftersyn af udbudsforholdene. Afspejler de den hverdag og virkelighed, som f.eks. vores lokale håndværksfirmaer befinder sig i?

Et servicetjek er på høje tid – både ud fra egne erfaringer og det, vi hører fra vores medlemmer af Køge Arbejdsgiver Netværk.

Ganske kort fortalt er det Ejendomsudvalget i Køge Kommune, som varetager udbudspolitikken. Vil et lokalt håndværksfirma i spil til et kommunalt udbud, skal firmaet registrere sig i det såkaldte håndværkerkartotek. En online platform, der i øvrigt også rummer en udbudsportal, som Køge Kommune – trods stor byggeaktivitet -– ikke benytter. Kommunen bruger i stedet egen hjemmeside til at informere om udbud.

Tilbage til udbuds- og indkøbsstrategien fra 2013 – her blev der formuleret en række principper, som skulle gælde. Det var bl.a. princippet om, at kommunen skulle påtage sig et socialt ansvar.

Forspring med lærlingefaktor I dag påtager mange af vores lokale håndværksmestre sig et socialt ansvar. De tager lærlinge ind som en investering i den fremtidige arbejdsstyrke. Det koster ekstra mandskab og ekstra tid at rumme en lærling og at sikre, at de får den rigtige praktiske erfaring og viden med sig.

Vi mener, at der er et paradoks her. Kommunen, der vil hellige sig princippet om socialt ansvar, burde beslutte at honorere de firmaer, som viser socialt ansvar i form af at ansætte en lærling.

Hvordan skal det honoreres? Vi kan forestille os et lærlingeforspring, hvor de f.eks. får en 10 procents fordel, når deres tilbud skal sammenlignes og vurderes op imod firmaer, der ikke bærer byrden med lærlinge. Herved vil håndværksfirmaer med lærlinge blive honoreret for deres sociale indsats og den økonomiske ekstraudgift, de påtager sig.

Det er ét område, som Ejendomsudvalget bør kigge på, når den nye udbudspolitik skal forhandles.

Fordele ved fagentrepriser Et andet princip fra udbudsstrategien er den om at ville styrke Køges egne håndværksfirmaers mulighed for at byde på byggeprojekter fra kommunen. Køge er jo en by med masser af byggeaktivitet og entrepriser, men langt de fleste er store entrepriser, som Køges håndværksfirmaer ikke har størrelsen til at løfte.

Vi ser gerne, at opgaver i højere grad udbydes i fagentrepriser i stedet for hovedentrepriser. Det vil skabe udbud, der er mindre i omfang, og dermed gøre det muligt for Køges håndværksmestre at kunne løfte projekterne. På den måde holder vi opgaverne i Køge.

Fokuserer vi på at placere opgaverne hos Køge håndværksfirmaer, kan langt flere – måske endda alle firmaer – også i højere grad påtage sig det sociale ansvar, det er at tage lærlinge ind.

Hos Køge ArbejdsgiverNetværk kan vi kun opmuntre til et servicetjek af udbuds- og indkøbsstrategien i Køge. Til gavn for vores håndværksfirmaer, beskæftigelsen og lærepladserne til vores unge mennesker.

Søren Evald Jensen, formand

Køge Arbejdsgiver Netværk

www.k-a-n.dk