Flere private boliger – ja tak

Juni 2017

I disse år er der et meget stort fokus på erhvervsudviklingen i Køge, og der er virkelig også fart over feltet. Universitetssygehuset, udvidelsen af motorvejsnettet, forberedelsen til højhastighedstog mellem København-Køge-Ringsted og ikke mindst Køge Kyst. Køges nye bydel, hvor blandt andet private boliger i form af lejligheder begynder at tone frem lige ved stranden og strandengen.

Men på ét punkt sakker Køge bagud.

I de seneste ti år er der udlagt forsvindende lidt areal til opførelse af private boliger – især sammenlignet med nabokommuner som Ringsted, Faxe eller Stevns, hvor man udstykker i stor stil. Selv i Solrød, hvor der ikke er så meget mere at udstykke, udstykker de, hvad de kan. 

10.000 nye jobs

Skal vi som kommune ikke gøre plads til flere privatboliger? Skal vi som kommune ikke kunne tilbyde en bolig til alle de mennesker, der gerne vil bosætte sig i Køge? Uanset om de ønsker sig en grund at bygge på, en lejlighed, et rækkehus eller en villa.

10.000 nye jobs har været nævnt som et realistisk antal stillinger i forbindelse med Køges erhvervsudvikling, og en del af medarbejderne til disse jobs må forventes at komme udefra.

Det ville da være oplagt, at de, der har lyst til at bo i Køge, kan bygge og bo her. Det giver gode skattekroner til kommunekassen, og det ville da være ærgerligt at lade de skattekroner tilfalde en anden kommune, fordi de tilfældigvis har en højere kadence, når det gælder opførelse af private boliger eller udlægning af byggegrunde.

Klar med boliger og byggejord

Hos Køge Arbejdsgiver Netværk klapper vi taktfast i hænderne over den enorme erhvervsudvikling, Køge gennemgår nu og i årene fremover. Det er virkelig et værdifuldt aktiv for vores kommune, men vi mener også, at den private boligsituation skal følge med.

Vi skal som et led i vores erhvervsstrategi tænke hele vejen rundt – 360 grader. Vi skal sikre os, at vi har boliger og byggejord til de, der gerne vil bosætte sig her i kommunen. Mere kommunal byggejord skal udlægges, og flere private boliger skal opføres, så Køge også bliver tilvalgt som bopælskommune og ikke blot som det sted, hvor jobbet lige tilfældigvis ligger. Det er et alt for stort potentiale, der ligger her – og det skal vi tage hul på at håndtere.  

Flere private boliger skal der til - og alle typer boliger - som led i det at være en aktiv, udviklingsorienteret erhvervskommune.

 

John Pihlkjær
Formand
Køge Arbejdsgiver Netværk