Tag et socialt ansvar

Maj 2016

Flere integrationsborgere skal i job – og her bør Køges virksomheder gå i front. Det handler om at tage et socialt ansvar og hjælpe en gruppe borgere ind på jobmarkedet.

I alt har vi 220 integrationsborgere i Køge, og det forventes, at yderligere 180 nye borgere kommer til i løbet af 2016. Disse borgere bør Køges virksomheder tage et medansvar for. Et socialt ansvar, der sikrer, at borgerne bliver en del af en arbejdsplads og kan bidrage med de kompetencer og evner, den enkelte nu engang har.

Vi oplever et skifte i disse år, når det gælder behandlingen af vores integrationsborgere (flygtninge og indvandrere).

Tidligere var der fokus på, at man skulle lære dansk, før man kom ud i et job, men nu har vi erfaret, at det er langt bedre for den enkelte og for samfundet, hvis man hurtigere kommer ud i et job. Den enkelte bliver bedre integreret og en del af et dansk netværk. Og sproget? Det lærer man ’in real life’ ude på arbejdspladsen med supplerende undervisning over en 3-årig periode.

Fra byrde til ressource

At sende borgeren ud i et job langt hurtigere end før er bedre for selvfølelsen hos den enkelte. Man får følelsen af at bidrage og spille en rolle i at udføre et stykke meningsfyldt arbejde. Også virksomheden profiterer. Ikke blot med det stykke arbejde, der bliver udført, men ved også at få andre øjne på virksomheden og input fra en anden kultur. Det er berigende og kan være en øjenåbner.

Det er bestemt også bedre for økonomien, når borgeren kommer hurtigere ud i et reelt job. Det er vejen væk fra blot at være passiv modtager af offentlige ydelser til et liv som aktiv selvforsøger. Fra at være en byrde til at være en ressource. Man er nu ansat i en reel jobfunktion i stedet for at have prædikatet ’klient’.

I Køge Kommune er der allerede mange gode initiativer for at sikre vores integrationsborgere, og fra Køges Jobcenter forlyder det, at flere virksomheder i kommunen allerede har taget 1-2 integrationsborgere i praktik.

Hjælp til selvhjælp

Med 180 nye integrationsborgere i 2016 i Køge Kommune bør alle virksomheder overveje, om der er jobfunktioner, som kunne håndteres af en integrationsborger. Det kunne være som en hjælp i en stressende periode med spidsbelastning, eller når en eller flere medarbejdere lægger sig syge.

Hvem ved - det kunne jo være, at man oplevede, at det tilførte stor værdi til virksomheden. Måske endda så stor, at man kunne køre videre med integrationsborgeren i en fast stilling. Det er en nem rekruttering, fordi den ansatte er allerede hjemme i jobbet, og man har vished for, at medarbejderen fungerer. Både fagligt og socialt.

Politisk er der stort fokus på at hjælpe integrationsborgere ind på jobmarkedet – og her bør alle virksomheder bidrage det bedste, de kan. Så en opfordring skal lyde her fra Køge ArbejdsgiverNetværk: tænk over, om nogle jobfunktioner med fordel kan klares af andre hænder.

Hos Køge Jobcenter kan du få råd og vejledning til, hvordan du kommer i gang, hvilke støtteordninger der findes og høre om erfaringen hos andre virksomheder.

Tøv ikke med at gøre en forskel. For den enkelte og for din virksomhed.

 

John Pihlkjær
Formand
Køge ArbejdsgiverNetværk