Køge skal være nr. 1

Maj 2016

I Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima har Køge haft god fremgang. Vi er på ét år gået fra en 23. plads til en 19. plads, hvilket er et virkelig godt skridt i den helt rigtige retning. Ambitionen må være at blive en klar nr. 1.

Ud af 96 kommuner, der har fået taget temperaturen på det lokale erhvervsklima, er Køge kommet ud på en god 19. plads – fire pladser bedre end sidste år. Det er gode, positive skridt i den helt rigtige retning.

Når det gælder vores erhvervsvenlighed, er vi gået fra en 21. plads til en 17. plads. Den placering afspejler, hvor tilfredse virksomhederne er med kommunens indsats over for erhvervslivet. Hvad angår vores image – kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder - er vi gået fra en 14. plads i 2015 til en imponerende 2. plads i år. Det er noget af et kvantespring og noget, vi kan være stolte af. Så der er bestemt meget positivt at glæde sig over i denne undersøgelse.

Men der er også områder med plads til forbedringer, herunder flere som vi i Køge ArbejdsgiverNetværk har sat fokus på i tidligere klummer og på medlemsmøder.

Når det gælder brugen af private leverandører, kan vi ikke være tilfredse med en placering som nr. 57. Det er det punkt, hvor lokale virksomheder vurderer, i hvor høj grad de oplever, at de kan byde ind på kommunale opgaver.

Også hvad angår information og dialog med kommunen, får vi ikke det bedste skudsmål. En beskeden fremgang til plads 62 mod sidste års plads 68. Det går på, om virksomhederne oplever, at de får væsentlig information fra kommunen, og i hvor høj grad de oplever, at politikere og embedsmænd er lydhøre over for deres interesser.

Når det gælder den kommunale sagsbehandling, bevæger vi os i hast op ad listen. Fra en plads 55 til en væsentlig bedre plads 34. Her har virksomhederne vurderet, hvor kompetent og hurtigt kommunen behandler bl.a. byggesager. Mange initiativer er gjort fra kommunens side for at lette sagsbehandlingen, og det har også vist sig at bære frugt.

Vi er på rette vej, men ambitionen må være at gøre det endnu bedre. Med Køge som vækstområde og centrum for nye, store projekter skal vi score endnu højere – på den kommunale sagsbehandling og alle andre parametre. Køge skal blande sig i toppen og gerne på sigt indtage førstepladsen. Intet mindre.

Jo mere erhvervsvenlig kommune, jo bedre kan vi sikre vækst og arbejdspladser lokalt, og jo bedre kan vi klare os også på eksportmarkeder og i den internationale konkurrence. Vi skal skabe de bedste betingelser for at drive virksomhed – og gøre det med succes.

 

John Pihlkjær
Formand
Køge ArbejdsgiverNetværk