Referat Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING I KØGE ARBEJDSGIVER NETVÆRK 24. MAJ 2022

TID: 17:00 – 19:30 Sted: Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen

17.05 Generalforsamling

1. Valg af dirigent – Allan Munch valgt

2. Formandens beretning – Godkendt (se beretning nedenfor)

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse – Godkendt

4. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent – Uændret kr. 1500,-

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Ulf Stephenson ønsker genvalg - Valgt

2. Elise Pedersen ønsker genvalg - Valgt

3. Linné Sommer ønsker genvalg - Valgt

4. Jimmy Jacobsen ønsker genvalg - Valgt

5. Torben Krarup ønsker genvalg - Valgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår Karsten Almosetoft. - Valgt

Lars Blumensaadt er villig til genvalg som revisor suppleant - Valgt

8. Eventuelt – Ingen bemærkninger

17.30 Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (Mette Vigan Bode) kommer og giver en status på Erhvervsservice/udvikling i Køge kommune + visionerne for fremtiden

Præsentation af Mette Fortalte om situationen i Ukraine og hvordan den påvirker Køge med modtagelse af flygtninge Hvor skal vi hen? Bl.a. Én indgang for erhvervslivet

18.15 Indlæg ved Erhvervshus Sjælland

Klaus Kristiansen og Bitten Müller

Hjælper SMV med digitalisering og teknologiafklaring Mulighed for at søge penge via puljer op til kr. 250.000

Præsentation kan rekvireres ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ca. 18.45 Middag

Formandens beretning:

Da vi var samlet sidst troede vi der var lys for enden af tunnelen. Men i vinterperioden viste Covid19 sig igen fra sin værste side med nedlukninger til følge. Det bærer KANs aktiviteter også præg af – inden nedlukningen nåede vi at få besøg af fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe der gav os sit bud på fremtiden – det var interessant-spændende at høre om hendes syn på hvordan vores hverdag bliver påvirket af diverse teknologi løsninger. Hvor flere af hendes bud på fremtidsløsninger allerede er iblandt os.

Vi nåede også at gennemføre årets håndværkermøde, hvor kommunens opgaver for renoveringer blev præsenteret – desværre er mange af opgaverne sidenhen blevet aflyst som følge af prisstigninger.

Efter nedlukningen åbnede vi i foråret 2022 med et rigtig tankevækkende arrangement på Arken. Her fik vi en status fra Borgmesteren samt en tankevækkende beretning fra Daniel Svensson som fortalte om sit kræftforløb. Fantastisk at høre hvordan den mand har kæmpet mod alle odds og er kommet ud på den anden side under mottoet ”Ich Tränke Batmanjuice”.

I efteråret 2021 var der kommunalvalg. Igen var KAN arrangør af den første valgdebat i valgkampen i HB Køges nye sponsor lounge. Et valg der førte til 12 nye byrådsmedlemmer. Efter konstitueringen er det særligt værd at bemærke at flertalsgruppen har etableret et nyt udvalg ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget”. Et tiltag jeg hilser velkommen set i lyset af de emner vi de sidste par år har haft fokus på i KAN – nemlig Erhvervsservice og mangel på arbejdskraft.

Man kunne jo frygte at Køge Erhvervsliv havde taget skade efter 2 år med Corona nedlukning, men en ny undersøgelse fra Iris Group placerer Køges Erhvervsliv på en flot første plads i Region Sjælland og en 8. plads i blandt alle 98 kommuner. Kommunens Virksomheder har formået at klare sig flot igennem Corona krisen og nu må vi bare håbe at tilbagebetaling af gæld til det offentlige ikke fører til konkurser blandt kommunens virksomheder. Denne undersøgelse foretaget af Iris Group er én blandt mange, der har fokus på det eksisterede Erhvervsliv og trods det gode resultat er det forsat vigtigt at vi har fokus på den gode Erhvervsservice i Køge kommune.

Tidligere på året har SMV Danmark lavet deres undersøgelse og det er ikke munter læsning. Ifølge SMV Danmark er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget fra 61,8 dage i 2020 til 74,6 dage i 2021. Man kan derfor frygte at denne udvikling vil afspejle sig i DI’s undersøgelse. I øjeblikket udsender DI spørgeskemaer til den årlige undersøgelse af Erhvervsklimaet i landets kommuner.

DI’s undersøgelse udføres via et spørgeskema blandt DI’s medlemsvirksomheder. Den tager ikke hensyn til om den enkelte virksomhed rent faktisk har haft en sag, når der spørges ind til vurderingen af sagsbehandlingen – det bliver derfor en meget subjektiv vurdering, der i høj grad tager hensyn til hvad den enkelte virksomhedsejer har hørt omkring sagsbehandlingen. Det giver nødvendigvis ikke et retvisende billede af Erhvervsservicen.

I KAN har vi derfor rådet kommunen til at lave en undersøgelse blandt de virksomheder, der rent faktisk har haft en byggesag. Resultatet af undersøgelsen kunne fremover offentliggøres umiddelbart inden DI udsender deres spørgeskema – det handler i høj grad om ”Storytelling”, når virksomhederne skal vurdere Kommunens indsats på Erhvervsservice området. Jeg konstaterer med glæde at kommunen har lyttet - for de er i øjeblikket ved at gennemføre en sådan undersøgelse Når det er sagt mener jeg fortsat at vores fokus bør være på konstant at forbedre den gode erhvervsservice og dermed at skabe de bedst mulige vilkår for Køges virksomheder til gavn for os alle i kommunen og ikke kun fokusere på placeringen i DI’s undersøgelse.

Efter 2 år med Covid19 har vi alle set frem til at 2022 skulle være året, hvor vi endelig kunne slippe fri af Corona restriktionerne. Vi tænkte vel alle at nu kunne det ikke blive værre – MEN det kunne det. Putins invasion af Ukraine har ført til at der igen er krig i Europa – noget, vi der har oplevet murens fald, aldrig troede skulle ske igen. Vi ser lige nu en flygtningestrøm af en dimension vi ikke har set i mange år. Der ligger en stor opgave foran os alle med at hjælpe disse flygtninge og få dem integreret på arbejdsmarkedet.

Men krigen har også sat fokus på Europas energiforsyning. Vi har i den grad erfaret hvor afhængige vi er af Russiske fossile brændstoffer. Vi har i den sidste måneds tid set voldsomme stigninger på energi. Da vi alle på den ene eller anden måde er afhængige af energi, rammer det os alle. Hvad enten det er den private husholdning som rammes af stigende udgifter til opvarmning og fødevarer eller virksomhederne der rammes af voldsomme ekstra regninger på deres transport og energiforsyning. Både i kommunen og i de private husholdninger kigges der med bekymring på budgetterne samt hvor man kan spare for at imødegå de stigende omkostninger, men ligesom ved Covid19 kan der også komme noget positivt ud af denne krise – nemlig turbo på den grønne omstilling Men alt dette kræver visioner og planlægning – derfor har vi inviteret Formanden for Erhvervs – og arbejdsmarkedsudvalget - Mette Wigand Bode til at fortælle lidt om visionerne for de kommende år.

Som de fleste af jer ved ejede KAN en tredjedel af anparterne i Radio Køge. I december 2021 viste det sig imidlertid at økonomien i Radioen var under gevaldigt pres, Samtidig ønskede fagbevægelsen at trække sig ud af Radioen. Så valget stod imellem at skulle indskyde en større sum penge til at køre Radioen videre eller sælge anparterne til Sjællandske medier – vi valgte det sidste og har derfor solgt anparterne for den nette sum af 59.000 kr. I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til Kristan Wium og en særlig tak til Jørn Rasmussen for det store arbejde der er lagt i Radioens bestyrelse gennem tiden.

Vi har fået stabiliseret medlemstilbagegangen så vi er pt. 83 medlemsvirksomheder – nøjagtig samme antal som sidste år. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at skaffe nye medlemmer, så vi igen kan komme over 100 medlemmer til næste års generalforsamling.

Tak for indsatsen

Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder. En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer.

I Connect Køges bestyrelse har vi flere af vores medlemmer repræsenteret, men officielt er det Ulf Stephenson der repræsenterer KAN og tak til Ulf for den store indsats Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet, hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til vores revisor, Rasmus Dehn, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt. Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion. Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 24. maj 2022

Formand Køge Arbejdsgiver Netværk

Søren Evald Jensen

"Ich trinke Batman-juice"

"Ich trinke Batman-juice"

Sådan lød ordene, da Køge Arbejdsgiver Netværk i går havde besøg af Daniel Svensson, tidligere professionel håndboldspiller. Vi havde inviteret ham til at holde et foredrag om at jonglere en sportskarriere på topplan med to uafhængige kræftforløb.

Daniel Svensson, 39 år, fortalte om sit livs kamp – udenfor håndboldbanen. Da han første gang fik konstateret lymfekræft, var det med et ønske om at nedtone sygdommen. Hvilken værdi havde han som professionel, hvis han samtidig var kræftpatient? Og hvordan kan man ikke andet end føle, at det er så synd for én? Og så er vi tilbage ved Batman-juicen …. Undervejs i Daniels behandling så han nemlig en lille dreng på bare 3 år. Han kommer gående med sin far i den ene hånd og stativet med kemobehandling rullende ved den anden side. Over posen med kemo er der tapet et billede af Batman. Den lille dreng kigger på Daniel og siger: ”Ich trinke Batman-juice”.

Det var startskuddet til et livsbekræftende og motiverende oplæg. Om at kæmpe utrætteligt, selv når tingene ser slemt ud. En dag ad gangen, men utrætteligt fremad i et forsøg på at bryde grænser. Man stopper først, når man rammer muren.

Alle de medlemsvirksomheder, der var til stede ved foredraget, blev blæst bagover af Daniels energi, sejrsvilje og utrættelige kampgejst. Der var mange ting i oplægget, man kunne blive inspireret af og bruge i sit eget liv. I dag er Daniel Svensson direktør i Ajax Håndbold, flittig foredragsholder og håndboldkommentator på TV2.

Vil du med til lignende foredrag? Har du virksomhed eller CVR-nummer i Køge?

Så vil et medlemskab af Køge Arbejdsgiver Netværk være givtigt for dig. Det koster 1.500 kr. pr. år. Til gengæld får du adgang til et stærkt netværk af virksomheder i Køge Kommune og den viden, inspiration og sparring, der naturligt følger med. Vi er repræsenteret i centrale organisationer bl.a. i Connect Køge og er et netværk, der sikrer os indflydelse, så vi kan varetage erhvervslivets interesser.

Jule- og Nytårshilsen

Har du virksomhed i Køge kommune, og vil du sikre dine interesser – så bør du kigge lidt nærmere på Køge Arbejdsgiver Netværk. Vi taler de lokale virksomheders sag og varetager virksomhedernes interesser. Vi søger indflydelse – og vi får det!

Julen og nytåret giver anledning til at se tilbage. Det var året, hvor vi bl.a. samlede lokalpartiernes spidskandidater til valgmøde forud for kommunalvalget i november. På mødet talte vi erhvervspolitik og fik bragt vores lokale virksomheders interesser med tilbage til arbejdsbordet. Det var også året, hvor vi havde fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, som talte for en bred skare af Køges virksomheder. Det blev til et kig ind i arbejdslivet efter corona, og hvad vi kan forvente af fremtiden.

Og hvad vil vi arbejde for i 2022?

Vi vil arbejde målrettet for at skærpe fokus på en smidigere trafik – især ved Stensbjergvej (Køge Sygehus), ind ad Vordingborgvej og langs Strandvejen med den tunge trafik fra Strøby Egede og Stevns. Det er håbløse, trafikale knudepunkter.

Vi vil også holde øje med Køges erhvervsservice. Blandt andet den nye indsats ’En indgang’, der skal sikre, at virksomheder, der fx. vil bygge til eller udvide, ikke bliver kastebold mellem forskellige afdelinger i forvaltningen.

Vi er inviteret til at bidrage til Køge Kommunes nye erhvervspolitik, så vi sikrer bedre vilkår for alle kommunens virksomheder.

Og så vil 2022 også bringe en række interessante og relevante arrangementer og foredrag for vores medlemmer og gæster.

Vil du styrke Køge Arbejdsgiver Netværk og bidrage til vores arbejde for at sikre de lokale virksomheders interesser? Vi er dedikerede erhvervsfolk, som har indsigt, erfaring og direkte adgang til det politiske liv. Meld dig ind i Køge Arbejdsgiver Netværk her: https://www.k-a-n.dk/indmeldelse. Det koster 1.500 kr. pr. år.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu Den 28. marts 2022 er der arrangement med borgmester Marie Stærke, som fortæller om planerne for de kommende fire år, ligesom tidligere håndboldspiller Daniel Svensson vil tale om den ultimative kamp for at overleve.

Søren Evald Jensen

Formand

Håndværkermøde om kommunale opgaver 20222

Køge Kommune, Køge Arbejdsgiver Netværk og Connect Køge inviterer alle håndværksvirksomheder til informationsmøde.

Den 2. december kl. 16.00-18.00 Det Grønne Hus, Vestergade 3c, 4600 Køge

KOMMUNALE OPGAVER 2022

Håndværksvirksomheder i Køge kommune inviteres til møde

Connect Køge, Køge Arbejdsgiver Netværk og Køge Kommune inviterer i fællesskab alle håndværksvirksomheder til informationsmøde.

Formålet med mødet er at præsentere de forventede byggeopgaver, som Køge Kommune vil indhente tilbud på eller lave som udbud i løbet af det kommende år.

Mødet afvikles d. 2/12 kl. 16.00-18 i Det Grønne Hus, Vestergade 3c, 4600 Køge

Med venlig hilsen

Erik Swiatek. Teknik- og Ejendomsudvalget Søren Evald Jensen, Køge Arbejdsgiver Netværk Allan Munch, Connect Køge

PROGRAM:

16:00-16:10 Velkomst v/ Allan Munch, direktør, Connect Køge og Søren Evald Jensen, formand, Køge Arbejdsgiver Netværk

16:10-16:20 Introduktion til årets udbud v/ Erik Swiatek Formand for Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalget

16:20-17:00 Præsentation af byggeopgaverne v/ Giulia Lorenzen Konsulent Ejendomsafdelingen

17:00-17:20 Input til fremtidens erhvervsudvikling v/ Allan Munch, direktør, Connect Køge

17:10-17:15 Afrunding og sandwich

TILMELDING senest 1. december kl. 15.00. Klik her for tilmelding til mødet: https://webforms.pipedrive.com/f/1Ca0WvZPNlYzXztjYuocZkxteg0ZuL2aBjSCcAOVJ2PSp8SUlYPIfHbniMAmrjAHx

Generalforsamling 2021

REFERAT

Generalforsamling i Køge Arbejdsgiver Netværk 29. juni 2021

Tid: 17:00 – 19:00 Sted: ”Værftet”, Carlsensvej 4, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen 17.15 Eksternt indlæg v/Jacob Schiødt Nielsen, Køges grønne ambassadør fortæller om kommunes klimaplan

17.45 Generalforsamling 1. Valg af dirigent – Steen Rasmussen blev valgt. Lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning Godkendt. Se beretningen nedenfor

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse Godkendt

4. Indkomne forslag Ingen

5. Fastsættelse af kontingent Uændret Kr. 1.500, -

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1. Søren Evald Jensen ønsker genvalg - Genvalgt 2. Palle Svendsen ønsker genvalg - Genvalgt 3. Peter Meilstrup ønsker ikke genvalg 4. Carsten Jensen ønsker ikke genvalg 5. Simon Hertzum opstiller til bestyrelsen - Valgt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rasmus Dehn Larsen er villig til genvalg og Lars Blumensaadt er villig til genvalg – Genvalgt

8. Eventuelt

Der arrangeres et valgrelateret møde med politikere.

Ca. 18.45 Middag

Formandens beretning 2020/2021

Endelig kan vi igen mødes fysisk. Det sidste års tid har på mange måder været en mørk tid. Men i takt med at vaccineplanen begynder at virke, ser vi også et samfund der åbner op igen. Jeg tror vi alle er ved at være godt trætte at Teams møder selvom det også har sine fordele kan det nu ikke hamle op med det fysiske samvær. Det har været lidt udfordrende at skulle give en beretning om årets aktiviteter for en periode hvor det hele har været lukket ned. Men det betyder jo ikke at der ingen aktiviteter har været.

På bagkanten af Corona ser vi et meget broget billede, når det gælder virksomhederne i Køge. Såvel lokalt som nationalt har der været igangsat mange initiativer for at hjælpe virksomhederne så godt som muligt igennem krisen.

Resultatet viser et meget varieret billede. Der er ingen tvivl om at byggesektoren er sluppet bedst igennem krisen. Men i byggebranchen slås man i øjeblikket med stigende råvarepriser – det forventes at fx stål priserne i Q3 vil stige med op til 45 % ifht. nuværende niveau. Der opleves desuden også lange ventetider på byggematerialer samt mangel på arbejdskraft.

Vores industrivirksomheder er også sluppet nådigt igennem krisen om end man har måtte finde nye markeder til erstatning for dem som ikke har været tilgængelige pga. nedlukninger – Eksportmarkederne er tilbageholdende og bruger i øjeblikket af lagrene. Også her opleves der stigende råvarepriser og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Tilbage står Turisme, handel og restaurationsbranchen som virkelig har lidt store tab igennem det sidste års tid – et tab som de såkaldte ”hjælpepakker” på ingen måde har kunne kompensere for. Disse virksomheder har kæmpet for at overleve, det har ikke været nemt og kampen er ikke slut endnu – samtidig slås disse virksomheder også med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Mange af deres hjemsendte medarbejdere har nemlig fået job hos Falck med podning.

Der tegner sig altså et fælles billede af mangel på arbejdskraft som en af de helt store udfordringer. I 2030 vil der mangle 99.000 faglærte personer i Danmark

Men det er ikke kun de private virksomheder der mangler arbejdskraft, også i kommunerne er der udfordringer med at få besat de ledige stillinger. SÅ vi kommer alle til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Der er ikke nok personer i ungdomsårgangene og vi kommer til at se konkurrence mellem den offentlige og private sektor om den ledige arbejdskraft. Allerede nu ser vi flaskehalse på specialiseret arbejdskraft, men også håndværkere, plejepersonale og pædagoger er i øjeblikket en mangelvare.

Derfor havde vi også dette tema på programmet på det seneste KEUR møde. Connect Køge faciliterede en rigtig god snak om muligheder i forhold til aktivering af ungdomsårgangene. Det skal igen være populært at tage en faglig uddannelse, men der skal også være fokus på fastholdelse af de ældre årgange…

Aktiviteter siden Generalforsamlingen i september:

Den 9. december 2020 afholdte vi det traditionelle håndværkermøde sammen med Connect Køge og ejendomsudvalget i Køge kommune

Grundet Corona situationen blev mødet afholdt online med ca. 25 deltagere

Ejendomschef Gulia Lorenzen gennemgik de kommende opgaver der ville blive udbudt i 2021

Vi vil i 2021 forsøge at udvide mødet så vi får anlægsopgaver og indkøb med i præsentationen.

Det tilbagevendende tema ”En indgang” har også været oppe og vende. Direktør Stig Issaksen og hans Team har taget Allan og mig med på råd. På det seneste Erhvervsmøde ”business breakfast” blev tegningen til den kommende erhvervsservice så præsenteret. En indgang er dog blevet nyfortolket og vil i fremtiden ikke være en person, men snarere en kreds af personer, der alle har ”den gode service” for øje i betjeningen af kunderne. Det tegner godt og jeg forventer at vi i fremtiden vil opleve en mere dialogbaseret og serviceorienteret sagsbehandling. Der er ingen tvivl om at der forestår Stig og hans team en kæmpe opgave med den Kulturforandring de skal igennem – I det gamle Rasmussen og Schiøtz havde vi et motto der lød ”Ej ord, men handling” – det kunne vist også gøre sig gældende her….

På medlemssiden har vi været ramt som alle andre. Siden vores sidste generalforsamling i september er vi gået fra 97 medlemmer til 83 medlemmer. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at skaffe nye medlemmer, så vi igen kan komme over 100 medlemmer til næste års generalforsamling

En af årsagerne skal nok findes i det faktum at vi ikke rigtig har kunnet lave nogle medlemsarrangementer under Corona nedlukningen.

Bestyrelsen har allerede et par arrangementer i støbeskeen som I vil høre nærmere om efter sommerferien

Vores klummer har ligget stille i perioden siden sidste GF – avisen kunne ikke overskue at bringe klummerne så det starter også op igen efter sommerferien.

Tak for indsatsen

Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder.

En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer.

Tak til Kristian Wium og Jørn Rasmussen for arbejdet i Radio Køges bestyrelse

I Køge Ungdomsskole sidder jeg selv i bestyrelsen – en post jeg er særlig glad for, da det er meget anderledes end de mange andre bestyrelser jeg kender til

I Connect Køges bestyrelse har vi flere af vores medlemmer repræsenteret, men officielt er det Ulf Stephenson der repræsenterer KAN og tak til Ulf for den store indsats

Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. En særlig tak til Peter Meilstrup og Carsten Jensen for jeres indsats i bestyrelsen

Tak til vores revisor, Rasmus Dehn, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt.

Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion.

Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 29. Juni 2021

Formand KAN Søren Evald Jensen

Oplevelsen er vigtigere end karakteren

Covid-19. Corona. Nedlukning. Bobler …. og ikke af den go’e slags. Vi er alle trætte af restriktioner. Det gælder bestemt også kommunens erhvervsliv.

Som formand for Køge Arbejdsgiver Netværk ved jeg, at det er hårdt hos mange. Jo tak, der er givet lønkompensation, men hvad med de mange faste udgifter og dækningsafgifter? Hvad nytter det, hvis medarbejderne ikke har nogen virksomhed at vende tilbage til, fordi den er gået konkurs?

Men der er også virksomheder, som har godt gang i forretningen. De har fortsat kunnet drive deres virksomheder – måske endda oplevet vækst, fordi de har set muligheder i markedet, de har udnyttet.

Uanset hvilken ’gruppe’ man tilhører, er grundstenen en velfungerende erhvervsservice. At virksomhederne føler sig hørt og mødt med velvilje, engagement, håb og gode ideer og forslag. Alt det, der er med til at hjælpe virksomheder igennem og i mål.

Det handler om oplevelsen, når virksomhederne møder den lokale erhvervsservice. Det er mindre vigtigt, om Køge er faldet nogle karakterer i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsklima. Hvis oplevelsen hos virksomhederne er i top, bliver karakterne også derefter. Det skal ganske enkelt ligge i kommunens DNA at give den bedste service.

Derfor er det også positivt, at Køge Kommune og Connect Køge har lanceret ”Business Breakfast”, der skal styrke dialogen og fremme et tættere samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Her får virksomhederne bl.a. lejlighed til at tale om de udfordringer, de har i hverdagen.

Det gode er dog, at der er lys for enden af tunnelen. Vaccinen er ved at blive rullet ud. Flere virksomheder oplever god ordretilgang på deres web, og detailhandlen har gjort deres for at klare sig igennem – med webshops og Click & Collect.

Det bliver kæmpet bravt – så nu skal vi alle kvittere med at handle lokalt og støtte godt op om Køges virksomheder og butikker. Nu – og når landet (snart) åbner op igen.

Søren Evald

Formand